Етикет за качество по проект WILD LIFE FOR EVER

Етикет за качество по проект WILD LIFE FOR EVER

Регионална стопанска камара – Смолян в партньорство с няколко гръцки и български партньори изпълнявапроект с акроним WILD LIFE FOR EVER - „Опазване на биоразнообразието чрез устойчиво управлениеи опазване на редки видове и хабитати по поречията на реките Арда и Места и планината Родопи“. Една от многобройните дейности по проекта включва стимулиране на местния бизнес и местни организации, които покриват определени минимални изисквания по опазване на околната среда и биоразнообразието. Такива фирми и организации ще получат по проекта Сертификат „Етикет за качество“ в три степени – златен, сребърен и бронзов, в зависимост от нивото на активността им. За целта до края на месец октомври 2021 г. се провежда проучване, свързано с опазването на околната среда и биоразнообразието сред фирмите и организациите, работещи в региона на Смолян. Кандидатите за отличията трябва да попълнят специално разработен формуляр, като отговорят на определени въпроси по 3 категории:

1. Покриване на основни критерии за опазване на околната среда и биоразнобразието, както и за повишаване на ресурсната ефективност – 25 въпроса

2. Степен на прилагане на системи за управление на околната среда и за въвеждане на елементи от кръговата икономика – 25 въпроса

3. Ниво на въвеждане на принципите на зелената икономика– 20 въпроса.

Фирмите от Смолян и областта могат да попълват въпросника директно  на следния ЛИНК :  Това ще им отнеме около 45 минути. След като разгледа получените отговори, Регионална стопанска камара – Смолян може да осъществи допълнителен контакт за уточнения от тях или за получаване на документални доказателства за потвърждаване на тяхната валидност. Всички формуляри ще бъдат оценени от специална комисия, назначена по проекта.

Връчването на сертификатите на фирмите и организациите, получили Етикет за качество („бронзов“, „сребърен“ или „златен“) ще се извърши по време на официално събитие, което ще се проведе в гр. Смолян през ноември 2021 г.

За въпроси относно попълването на онлайн въпросника или Етикета за качество, можете да се свържете с нас на следния е-мейл: chamber@smolyan.info